• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Zastosowanie

Odpowiedź wywołana i TMS

Generowanie stałych, losowych i pseudo losowych zestawów impulsów z jednoczesnym przeprowadzaniem, on-line i off-line, uśredniania i pomiarów latencji, amplitud i powierzchni odpowiedzi. Signal, podczas pobierania danych, może kontrolować magnetyczne stymulatory przezczaszkowe MagVenture, mag & more, Magstim lub Deymed, w tym regulować amplitudy stymulacji i jej rozkład czasowy oraz kontrolować stan stymulatora. Ustawienia są zachowywane wraz z odpowiednią ramką danych.

LTP i LTD

Generowanie z wielu wyjść pojedynczych, sparowanych lub serii impulsów. Automatyczny pomiar cech sygnału, w tym sygnału bazowego, amplitud, latencji, powierzchni, czasów trwania, procentowego czasu narastania i wygaszania oraz parametrów spajków populacji dla pojedynczych lub wielu odpowiedzi w przebiegu. Więcej

TMS: Pomiar okresu wyciszenia przy użyciu metody CUSUM

EMG

Rejestracja pojedynczych i wielu kanałów z sygnałem EMG przy jednoczesnej, programowej kontroli wzmacniaczy, np. CED1902. Korygowanie i wygładzanie zarejestrowanego sygnały poprzez jedno kliknięcie lub sterowane skryptem. Tworzenie spektrów mocy aktualizowanych w miarę pobierania nowych serii danych. Więcej

Słuchowe potencjały wywołane

Kontrolowane skryptem generowanie złożonych protokołów stymulacyjnych oraz raportów. Funkcje: automatyczne odrzucanie artefaktów, filtrowanie cyfrowe, generowanie średnich cząstkowych i całościowych oraz wykrywanie cech sygnału przy zastosowaniu aktywnych kursorów.

Analiza LTP przy pomocy wykresów wielu pomiarów

LTP/LTD

Przy użyciu wbudowanego sytemu Multiple States, Signal może generować szeroki wybór protokołów stymulacji wyjściowych z 1401. Active Cursors mogą automatycznie zaznaczać procenty repolaryzacji i depolaryzacji dla każdego przebiegu danych i on-line wykreślać wyniki na wykresie trendu XY. ×

EMG

Zastosuj opcję Rectify lub Smooth Channel Process do danych EMG lub obok surowych danych utwórz zduplikowane kanały, które zostaną poddane przetwarzaniu. Zaznacz obszary aktywności i użyj Active Cursors by automatycznie, do wykresu trendu XY, zmierzyć pole pod krzywą. ×

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×