• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Zaawansowany

Wielorakie warunki próbkowania

Signal posiada szeroki zasób złożonych stanów wyjściowych, który może zostać użyty do ustawienia różnych zestawów wyjść. Układ i powtarzanie każdej stymulacji może być ustawiony w sekwencji przy pomocy zdefiniowanego protokołu albo może zostać uruchomiony semi-przypadkowo lub przypadkowo. Każdy przebieg zarejestrowanych danych jest oznaczony w sposób wskazujący stymulację, która została użyta, a analizy, takie jak uśrednianie krzywych i automatyczne pomiary, mogą zostać zaaplikowane on-line i off-line przy specyficznych stanach lub kombinacjach stanów.

Dynamiczny clamp

Wysokiej prędkości, w pełni zintegrowane funkcje do symulowania kanałów jonowych, upływów i używania symulowanych synaps do tworzenia hybrydowych sieci.

Model synapsy oparty na różnicy wykładniczej, wyzwalany
wewnętrznie w losowych odstępach czasu,
z nałożonym szumem

Voltage i current clamp

Interaktywna kontrola potencjału utrzymania oraz wyjściowych sygnałów impulsowych przy pomocy sekwencera graficznego. Tworzenie wykresów I/V, odejmowanie prądów upływu, dopasowywanie krzywych w trybie on-line i off-line.

Patch clamp pojedynczych kanałów

Automatyczne wykrywanie jedno- i wielo-poziomowych otwarć kanałów w trybie on-line i off-line. Dokonywanie pomiaru czasów otwarcia/zamknięcia, amplitudy i wyświetlanie histogramów z wynikami

Kliknij, aby odtworzyć film

Ten samouczek wideo pokazuje jak analizować dane z pojedynczego kanału, przy użyciu metody wykrywania progu.

×

Signal posiada liczne funkcje do analizy danych z patch clamp pojedynczych kanałów. W ich skład wchodzi tworzenie wyidealizowanych przebiegów w oparciu o przekroczenie progu, oraz generowanie histogramów czasu przebywania i amplitudy. Ten samouczek wideo pokazuje jak analizować dane z pojedynczego kanału, przy użyciu metody wykrywania progu.

Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×