• UK
 • US
 • Français
 • Deutsch
 • Español (precios €)
 • Portugal
 • Polski
 • 日本人
 • 中國傳統
 • 简化中国

Cechy ogólne

 • Rejestruj przebiegi falowe lub dane znacznikowe w sposób wolno-biegnący lub ograniczony do czasu stymulacji lub odpowiedzi
 • Wykonuj analizy on-line i off-line, w tym uśrednianie krzywych (ze słupkami błędów), widmo mocy i histogramy amplitud

 • Wykrywaj i mierz cechy sygnału falowego w surowych danych i podglądach wyników uśrednionych oraz generuj, on-line i off-line, wykresy XY z uzyskanymi pomiarami
 • Zaznaczaj wykryte cechy i zdarzenia. Znaczniki mogą być dodawane interaktywnie, przez procesy automatycznych pomiarów lub przez skrypt
 • Graficznie projektuj sygnały wyjściowe, bardzo szybko reaguj na próbkowane dane i, przy pomocy skryptów, dokonuj złożonych interakcji pomiędzy wejściem i wyjściem

Zautomatyzowana analiza potencjałów czynnościowych

 • Twórz ‘virtual channels’ definiowane przez wyrażenia podane przez użytkownika by wykonywać arytmetykę na kanałach, dokonywać analizy spektralnej i generować kształty krzywych stymulacji
 • Łatwo dokonuj manipulacji danymi przy użyciu menu lub sterowanych klawiaturą funkcji. Opcje obejmują rektyfikację, usuwanie dryfu DC, wygładzanie, przeskalowywanie i przesunięcia czasowe
 • Automatyzuj i dostosowuj analizy oraz powtarzające się zadania
 • Cyfrowo filtruj (FIR i IIR) za pośrednictwem interaktywnych okien dialogowych lub skryptów
 • Konfiguruj, nawet w trakcie próbkowania, różne podglądy tego samego pliku danych i nakładaj na siebie dane z wielu przebiegów i kanałów
 • Wyjścia stymulacyjne projekt graficzny , reagują bardzo szybko próbą danych i zastosowania złożonej interakcji między wejściami i wyjściami z skryptami

Potencjał czynnościowy symulowany przez dynamiczny clamp

 • Analizuj napięcie całych komórek i cęgowe ( nieszczelności odejmowania, dopasowanie krzywej) i pojedyncze analizy kanał patch clamp (otwarty / zamknięty , pęknięcie histogramy czasu trwania itp )
 • Dopasowuj krzywe przy pomocy szeregu równań; współczynniki dopasowania mogą być automatycznie rysowane na podglądzie XY
 • Symulować kanały jonowe , przecieki i synaps z wbudowaną obsługą szybkich dynamicznych zaciskową . Do 15 modele zaciskowe mogą być używane jednocześnie podczas pobierania próbek.
 • Importuj pliki danych zapisane w innych systemach akwizycji. Formaty obejmują Axon, EDF, HEKA, ASCI i pliki binarne
 • Eksportuj dane do innych aplikacji, jako tekst, pliki binarne lub obrazy, zapisuj pliki .mat, by eksportować dane do MATLAB®. Format plików Signal (CFS) jest dostępny za darmo dla programistów, którzy chcą odczytywać i zapisywać pliki danych Signal

Dopasowanie krzywych wykładniczych do kilku przebiegów

 • Alpha MED Sciences
 • Alpha Omega Engineering
 • Axon Instruments
 • Binary data
 • Bionic/Cyberkinetics
 • Biopac
 • CED SON (Macintosh)
 • CONSAM (D. Colquhuon)
 • DATAQ Instruments (Codas)
 • DataWave
 • DATAPAC
 • Data Sciences International
 • Delsys Files
 • European Data Format(+)
 • Grass-Telefactor (PolyView)
 • HLR Data Format
 • Heka Data Format
 • Multi Channel System (Mc_Rack)
 • MindSet (16/24) data Files
 • MindWare data files
 • Motion Labs Systems Files .c3d
 • NeuroScan
 • Neuralynx
 • Plexon
 • RC Electronics
 • Text files
 • TMS International
 • Tucker-Davis Technologies
 • WAV (Microsoft)
 • WaveMetrics Igor Pro (PC/Mac)
×
Cambridge Electronic Design Limited

Zarejestrowano w Anglii: 00972132

Zarejestrowane biuro:

 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.

VAT: GB 214 2617 96

Numer rejestracyjny producenta: WEE/BD0050TZ

Warunki sprzedaży

Dla naszych klientów z USA możemy dostarczyć formularz podatkowy W-8BEN, który identyfikuje nas jako firmę brytyjską.

DUNS: 219151016
CAGE/NCAGE: KB797
NAICS: 423490
Kody towarów
Hardware: 84716070
Software: 85234945
×

Poczta elektroniczna:

info@ced.co.uk

Adres pocztowy
 • Cambridge Electronic Design Limited,
 • Technical Centre,
 • 139 Cambridge Road,
 • Milton,
 • Cambridge CB24 6AZ
 • ENGLAND.
Telefonicznie:

(Int.+44) (0)1223 420186

Z Ameryki Pn:

1 800 345 7794

×